Home » Archieven voor Gerrit Hendriksen » Pagina 2

Auteur: Gerrit Hendriksen

Vanaf de jaren 90 ben ik wisselend fanatiek bezig met floristisch onderzoek. De laatste jaren houd ik mij o.a. in en rond Deventer bezig met flora in zowel stad als landelijk gebied. Vooral de herinrichtingen van de diverse beken rondom de stad en het dynamische van zowel stad als de uiterwaarden van de rivier de IJssel leveren altijd leuke vondsten op. Verder houd ik me bezig met natuurfotografie, wat goed te verenigen is met deze hobby.

Akkergeelster (Gagea vilosa)

Sterren zoeken

Deventer en geelsterren

Heerlijk om het floraseizoen te beginnen met een rondgang langs bekende groeiplaatsen van geelsterren en hopelijk nog onbekende groeiplaatsen te vinden. De Akkergeelster (Gagea vilosa) met zijn prozaïsche Engelse naam Field star-of-Bethlehem en de weidegeelster (Gagea pratensis) zijn beiden best nog veel te vinden in de IJsselstreek, als “je maar op de juiste plek zoekt” (Flora van Nederland, 4, blz. 277). Het geslacht is vernoemd naar de Engelse botanicus Thomas Gage (1781-1820).

Als je de verspreidingskaartjes van akkergeelster en weidegeelster bekijkt, dan ligt Deventer redelijk in het centrum van het zwaartepunt van de verspreiding. Voor de weidegeelster zijn ook nog de duinen van belang en voor de akkergeelster Limburg.
Bermen, grasland o.a. beschaduwde grasvelden, akkers , tuinen, begraafplaatsen, heggen, aan de voet van rivierdijken, op glooiingen van zandkoppen in uiterwaarden, rivierduinen met rivierduinbosjes en de binnenduinrand zijn volgens de ecologie van de weidegeelster de groeiplaatsen (Flora van Nederland). Gezien deze plaatsen is de weidegeelster in Deventer een zeldzaamheid. Deventer kent echter een aantal zeer oude parken waar de weidegeelster, nou ik kan rustig zeggen, welig tiert, met enige duizenden exemplaren. En veelal in de boomspiegel rondom tot 200 jaar oude Beuken, Eiken en Platanen in de parken. Zelfs vanuit de trein is een groengele boomvoet te zien, zoveel staan er soms.

Een van de Deventer Beuken (Foto G. Hendriksen)
Een van de Deventer Beuken (Foto G. Hendriksen)
Weidegeelster (Gagea pratensis) Foto. G. Hendriksen
Weidegeelster (Gagea pratensis) Foto. G. Hendriksen 2017

Op de rivierduinen zijn hier een daar wat populaties weidegeelsterren te vinden, echter het beheer (‘gedoseerde bodemverstoring’) is niet echt gericht op de instandhouding van die populaties. Wonen op een rivierduin is topprioriteit. Echter dat wat er is, laat in ieder geval zien dat de soort vitaal is, eigenlijk door heel Deventer heen. Naast de parken zijn vooral ook diverse wegbermen van de wat ‘oudere’ wegen van groot belang. Rondom boomvoeten van platanen en eiken staan op tientallen plaatsen groepen van 1 – 50 exemplaren weidegeelsterren.

 

Akkergeelsterren zijn er altijd veel minder gemeld. Tot 2017 maar van twee plekken bekend. Nader onderzoek en wel net na het hoogtepunt van de bloei van de weidegeelsterren laat zien dat er tientallen plaatsen zijn in plaats van enkele en op dezelfde standplaats als de weidegeelsterren. Inclusief een begraafplaats en een van de parken.
Weide- en akkelgeelster zijn uit elkaar houden gaat het meest gemakkelijk door te kijken naar de mate van beharing. Weidegeelsterren hebben alleen aan de bladvoet soms enkele ‘wimpers’, terwijl de akkergeelster ‘donzig’ behaard is. Bij Akkergeelsterren vormen tot 15 bloemstelen een scherm. Bij de weidegeelster is dat tot 4 bloemstelen.

Akkergeelster (Gagea vilosa) Foto. G. Hendriksen
Akkergeelster (Gagea vilosa) Foto. G. Hendriksen

 

Een nieuwe varen voor Deventer

Zo nu en dan gebeurd het dat ineens iets opvalt. Jarenlang ben ik er al langs gelopen en opeens een paar glanzende donkergroene blaadjes op een tuinmuurtje op het noorden begroeid met mos. Het blijkt een varentje te zijn, niet heel groot, maar anders dan de andere varens die ik ken. Een uitdaging, soorten in deze groep, moet ik zeggen. Deze kwam me zelfs niet bekend voor. Altijd is de camera beschikbaar, hetzij van de telefoon – want waarnemingen voor waarneming.nl moeten altijd gedaan kunnen worden, nietwaar?- hetzij mijn spiegelreflexcamera voor het betere werk. Foto gemaakt en op zoek naar de naam. Na vruchteloos zoeken op de vertrouwde bronnen (verspreidingsatlas.nl, wilde-planten en nederlandsesoorten) niet direct een hit. Of toch wel, het lijkt op een schildvaren van het geslacht Polystichum, maar eeeh, deze staat er niet bij.
Een post op het forum van waarneming.nl levert op dat dit een atypische , nogal kleine versie van een soort is die nog niet lang in Nederland voorkomt , te weten Polystichum polyblepharum, de soort heeft nog geen officiële Nederlandse naam, zie het voorkomen zoals verspreidingsatlas dat laat zien.

Bijgaande foto is de originele post op waarneming.nl. Het is een aanvulling van de lijst van soorten voor Deventer.