Privacy

Dit privacystatement van FLORON is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze website www.stadsplanten.nl. In aanvulling op dit privacystatement staat bij formulieren op deze website soms een aanvulling of extra toelichting vermeld, waarin wordt uitgelegd wat we met uw gegevens doen.

Persoonsgegevens en verwerking

FLORON verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verzenden van e-mailalerts
– om in te loggen op deze website
– redactieleden van de blog toegang te geven

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– Naam
– E-mailadres
– auteurs: Biografie

FLORON verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

U bepaalt zelf of u e-mailalerts wilt blijven ontvangen. Door het verwijderen van uw account, worden ook alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen persoongegevens niet met derden.

Cookies

FLORON gebruikt functionele en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we een analytische cookie van Google Analytics om het websitebezoek te meten. We hebben in Google Analytics de functie uitgeschakeld die uw surfgedrag tussen verschillende websites volgt. U vindt daarom geen cookiewaarschuwing op onze website.

Facebookgebruikers kunnen de pagina liken. Deze gegevens worden ook in een cookie bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FLORON. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@floron.nl. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FLORON heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– het minimaliseren van de hoeveelheid persoonsgegevens die op de website bewaard wordt

FLORON zorgt voor veilige systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek zitten. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te raadplegen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met info@floron.nl.

Laatste versie: februari 2022