Winterheliotroop in Utrecht

In de loop van 2013 werd duidelijk via de oplettende medewerker op Waarneming.nl, te weten Erik Slootweg, dat we in Nederland een Hoefbladsoort rijker waren. Dit was Winterheliotroop (Petasites pyrenaicum).

In het milde klimaat van Zeeland met name in de omgeving van Middelburg bleek deze licht vorstgevoelige soort op diverse plaatsen jarenlang onopgemerkt te groeien. Dit was goed te zien aan de vele exemplaren op diverse groeiplaatsen. Bij het nagaan van foto’s bleek in Amstelveen, in een van de parken aldaar de soort ook voor komen. Aangeplant weliswaar.

Niks bijzonders zou men denken, ware het niet dat in het voorjaar van 2016 in Utrecht-Lunetten nog een tamelijk grote groeiplaats werd ontdekt. Winterheliotroop werd langs een vrij schaduwrijke, wat voedselrijke zoom ontdekt. De soort staat hier bijna vlakdekkend over een lengte van zo’n 10 meter. Het naastgelegen voetpad is een populaire hondenuitlaatroute. In deze berm komen diverse stinzenplanten voor, alsmede populaire soorten die via tuinafval de bermen koloniseren. Navraag bij omwonenden leverde in eerste instantie geen aanknopingspunten op voor gerichte recente aanplant. Ook in de tuinen van deze omwonenden bleek de soort niet voor te komen.

Winterheliotroop met kenmerkend blad

Alleen het karakteristieke blad  werd in 2016 nog maar op de foto gezet. Omwonenden verklaarden echter wel dat ze bloeiwijzen hadden gezien die zeer gelijkend waren aan Winterheliotroop. Begin januari 2017 is de groeiplaats nogmaals bezocht. En dit leverde zekerheid op. Een 15-tal bloeiende exemplaren en verdere informatie omtrent de groeiplaats.

Winterheliotroop: knoppen en blad

Ook nu weer voorzag een omwonende, een andere dan een jaar terug,  mij van wezenlijke informatie. De soort komt hier in ieder geval al sinds 2010 voor. Van aanplant was toen geen sprake. Hij heeft de groeiplaats rond die tijd wel volledig omgespit om de brandnetels en bramen die er toen stonden proberen kwijt te raken. De omwonende heeft connecties met Zeeland, maar niet met Middelburg en omgeving.

Winterheliotroop komt voor met zeker 60 exemplaren. De soort is hier zeker volledig ingeburgerd. Men kan dus rustig stellen dat Winterheliotroop niet meer een louter Zeeuwse soort is. Leuk!