“Echte” wegdistel, een stuk zeldzamer dan we dachten!

Twee maanden geleden kwam ik in Nijmegen op twee verschillende locaties enkele Wegdistels tegen, altijd een leuke vondst, maar natuurlijk niet nieuwswaardig. Wat mij opviel was dat er wel erg veel variatie in kleur zat tussen exemplaren van beide locaties. Ik besloot om eens te kijken of er sprake kon zijn van verschillende soorten en kwam er vrij snel achter dat we in Nederland inderdaad meer dan één soort Wegdistel hebben! De inheemse soort, Onopordum acanthium, hebben we Echte wegdistel genoemd. Wegdistels die vanuit tuinen verwilderd zijn, betreffen een kruising tussen onze inheemse Echte wegdistel en de uitheemse soort Onopordum illyricum. Deze kruising (Onopordum x beckianum) hebben we Tuinwegdistel  genoemd.

Echte wegdistel onderscheidt zich van Tuinwegdistel doordat de plant algeheel een stuk groener is, terwijl Tuinwegdistel witgrijs van kleur is.  Op basis van kleur is het niet altijd even gemakkelijk om de soorten te onderscheiden, omdat de beharing bij het ouder worden van de plant langzaam aan verdwijnt. Zodra je het omwindsel bekijkt, is er echter geen twijfel meer mogelijk! Tuinwegdistel heeft een extreem witwollig behaard omwindsel, zeker ten opzichte van Echte wegdistel die geringe beharing in het omwindsel heeft.

Na het opnieuw beoordelen van 1500 foto’s op waarneming.nl, zijn zo veel mogelijk waarnemingen opgesplitst naar een van beide taxons. De waarnemingen waarbij het niet duidelijk is tot welk taxon zij behoren, noemen we gewoon Wegdistel (Onopordum acanthium agg.). Deze exemplaren zullen opnieuw bezocht moeten worden om de soort met zekerheid vast te stellen. Gebaseerd op de waarnemingen die wel opgesplitst zijn, lijkt ongeveer de helft Echte wegdistel te betreffen en de andere helft Tuinwegdistel. Echte wegdistel komt voornamelijk voor in de duinen, maar komt ook zeldzaam voor in het binnenland. Tuinwegdistel is in het binnenland een stuk algemener, aangezien de soort overal in het land vanuit tuinen kan verwilderen. Wil je helpen de verspreiding beter in beeld te krijgen? Bezoek dan je oude waarnemingen opnieuw en kijk goed naar de beharing van het omwindsel!

Tuinwegdistel met wollig omwindsel
Echte wegdistel met groenig blad