Honingklaver – een visnet of lamellen?

De Honingklaver is een algemeen voorkomende plantenfamilie. In Nederland kennen we vier soorten: de Kleine honingklaver, de Witte honingklaver, de Goudgele honingklaver en de Citroengele Honingklaver. Als je in oudere flora’s bladert kom je de Goudgele- en Citroengele niet tegen. Zij werden toen Akkerhoningklaver en Gele honingklaver genoemd. Je vind in die oude flora wel andere soorten die je nu niet meer in de Heukels vind. In de Heimans, Heinsius en Thijsse van 1956 vind je ook nog Rutheense honingklaver, Kleinbloemige honingklaver, Getande honingklaver en Gegroefde honingklaver.

Hoewel we al later in het jaar zijn, kunnen er nog steeds bloeiende planten gevonden worden. De reden waarom we pas in de herfst over de Honingklaver schrijven is dat voor een goede determinatie van twee van de drie meest bekende soorten het najaar bijzonder geschikt is. Als de planten volop in bloei staan is het onderscheid tussen de Goudgele Honingklaver en de Citroengele honing niet altijd eenvoudig. De witte Honingklaver kan niet met een andere soort verward worden. De plant heeft witte bloemtrossen en dubbelgangers zijn er niet. Bij de Goudgele en de Citroengele is het aanzienlijk lastiger. Of een bloem goudgeel of lichtgeel is is vaak moeilijk vast te stellen als je ze niet naast elkaar ziet om te kunnen vergelijken. Een ander determinatiekenmerk dat door Heukels wordt gegeven is de lengte van de zwaarden. Bij de Goudgele honingklaver zijn de zwaarden van de bloemen even lang als de kiel en bij de Citroengele honingklaver zijn de zwaarden langer dan de kiel.

Later in het seizoen, als de vruchten goed ontwikkeld zijn, wordt het eenvoudiger. Met een loepje even goed kijken naar het oppervlak van de vruchtjes. Zie je een netvormig patroon of zie je evenwijdig aan elkaar lopende streepjes: lamellen als het ware.

De netvormige structuur en de behaarde vrucht van de Goudgele honingklaver

Bij een netwerkpatroon hebben we te maken met de Goudgele honingklaver. Bij een lamellenpatroon gaat het om de Citroengele honingklaver. Een tweede, ondersteunend, kenmerk is dat de vruchtjes van de Goudgele honingklaver behaard zijn en die van de Citroengele honingklaver kaal.

Bij de Citroengele honingklaver lopen de strepen op de onbehaarde vrucht parallel

Op de pagina’s Stadsplanten van Amersfoort proberen wij vooral aandacht te geven aan planten die algemeen voorkomen in een bepaalde tijd van het jaar. Dat geeft de grootste kans dat de beschreven plant eenvoudig op dat moment gevonden kan worden in de eigen omgeving. Daarnaast melden wij uiteraard ook vondsten van bijzondere, zeldzame planten.

Joop de Wilde