Waar een bedrijventerrein goed voor is

Dit jaar hebben we met onze plantenwerkgroep een thema: bedrijventerreinen. Dit heeft mij in ieder geval al een paar wandelingen door onbekend gebied opgeleverd. Ik wist niet dat er zoveel leegstaande panden, vergeten parkeervakken, rommelhoekjes en braakliggende veldjes op een bedrijventerrein te vinden zijn. Kortom, het blijken paradijsjes voor de florist!

Wij hoopten dat de wielen van vrachtwagens leuke soorten naar Zoetermeer zouden brengen. Maar we vonden nog geen nieuwe soorten; die blijken toch eerder in de woonwijken op te duiken. Auto’s van particulieren rijden natuurlijk ook net zo ver. Een soort die ons opviel omdat hij op diverse plekken uitbundig bloeide, is de Ronde ooievaarsbek (Geranium rotundifolium).

In Zoetermeer komt de Ronde ooievaarsbek al sinds de jaren ’90 voor. Regelmatig komen we hem tegen in de wijk maar meestal op een enkele groeiplek.
De kroonbladeren van deze ooievaarsbek zijn roze met een witte voet en niet ingesneden of ingestulpt. Z’n bladeren zijn niet zo ver ingesneden als bij andere ooievaarsbekjes. Verder heeft de plant klierharen en gewone haren, maar deze zijn korter dan bij de Zachte ooievaarsbek waardoor hij iets kaler oogt. Een onderscheidend kenmerk zijn de spitse paarse steunblaadjes.

detail bloem en steunblaadjes

Volgens de stadsplantengids van Ton Denters houdt deze plant van droge, zonnige en stenige plekken. Het is de meest warmteminnende ooievaarsbek in Nederland. Als ik dit schrijf is het overal al een tijd droog en zonnig en de eenjarige Ronde ooievaarsbek is allang verdroogd tussen de stenen. Maar het veranderende klimaat biedt goede kansen voor deze soort, en ik ben benieuwd hoeveel we er volgend jaar zien.