Fraaie exoot

  1. De Veelbloemige roos is van oorsprong afkomstig uit Zuid-Oost Azië. Hij wordt sinds het eind van de 19e eeuw in Europa ingevoerd. Deze botanische roos was indertijd, jaren ’70 en ’80, onderdeel van het verrijkt bosplantsoen. Verrijkt bosplantsoen bestond voor het overgrote deel uit inheemse bomen en struiken waaraan ook een aantal kleurrijke, meestal exotisch soorten werd toegevoegd.
    Veelbloemige roos (Rosa multiflora var. multiflora) is een gemakkelijk herkenbare en ingeburgerde soort. Vanwege zijn exotische achtergrond wordt hij waarschijnlijk niet door iedere florist gestreept. Het is een rozensoort die van mei tot in augustus geurende enkelbloemige witte rozen produceert die in losse trossen hangen, van 10 – 20 bloemen. Aan deze enigszins behaarde struik met teruggekromde stekels, die zo’n 5 meter hoog kan worden, ontstaan in het najaar kleine bottels (< 1cm) die qua kleur en formaat wel wat doen denken aan lijsterbessen. Opvallend aan deze roos zijn de franjeachtig ingesneden steunblaadjes. Zie foto.
Steunblaadjes met de karakteristieke franje.

NB: Naast deze witbloeiende variëteit bestaat er ook een variëteit met roze bloemen (var. cathayensis).
Uit de verspreiding tot nu toe valt af te lezen dat de zeer winterharde soort het meest wordt aangetroffen in antropogene milieus, in de nabijheid van bewoning. Denk aan spoorbermen, stortplaatsen, extensief beheerde groengebieden e.d.
In Zoetermeer komen exemplaren van deze roos vooral voor in natte groenstroken en aan oevers van waterpartijen in en om de stad. De vele geurende bloemen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op veel insecten, waaronder bijen.
Verspreiding van zaden door vogels ligt voor de hand. Daarnaast vormt het wortelgestel, dat vaak gebruikt werd om andere gecultiveerde rozen op te enten, een mogelijkheid om zich alsnog als R. multiflora te manifesteren.
Hoewel er in onze streken bij mijn weten nog geen sprake is van overlast door woekering is dat in de Verenigde Staten wel anders. Daar Is sprake van een sterk woekerende invasieve exoot die lastig te bestrijden is. De soort duikt daar op in allerlei natuurgebieden, een gedrag vergelijkbaar met dat van de Rimpelroos in onze Hollandse duinen. Hopelijk blijft de Veelbloemige roos zich in ons land netjes gedragen.