Ontsnapping

Op de Dreef in Princenhage heeft een spectaculaire ontsnapping plaatsgevonden van de klimplant trompetbloem (Campsis radicans). Deze dekselse guit is onder de poort doorgeslopen, van onderen binnen in een lantaarnpaal geklommen en toont glorieus blad en bloemen in de top.

Trompetbloembloem

Volgens de regels van de stadsplantentellingcode in Breda, mogen we een dergelijke plant niet tellen. Immers er is gerede aanleiding te veronderstellen dat deze lantaarnbloem verbonden is met de plant aan de andere zijde van de poort. Maar de plant kan ook zonder moederbinding. Op de verspreidingsatlas van FLORON staan in West-Nederland tientallen stippen van verwilderde trompetbloem. Ook in Breda. Op internet vind je diverse klagers over woekerende en uitzaaiende trompetbloemen. De plant komt tot vijf meter omhoog via hechtwortels en windingen. Hij bloeit laat: juli en augustus. Het is een goede bijenplant voor laatvliegende bijen zoals de nieuwe hommelkoninginnen, diverse soorten groefbijen, zandbijen en dikpootbijen. Er zijn ook meldingen van wespen waaronder de Franse veldwesp, die steeds meer in tuinen verschijnt.

Franse veldwesp

De soort is afkomstig uit Noord-Amerika. In zijn vaderland groeit hij vooral in de warmere streken en wordt daar door kolibri’s bezocht. De wetenschappelijke geslachtsnaam ‘campsis’ betekent ‘kromming, bocht’ en schijnt naar de gebogen meeldraden te verwijzen. De soortaanduiding ‘radicans’ betekent ‘wortelend’ en verwijst naar de luchtwortels.

Straatbeeld