Bromopsis riparia, een nieuwkomer

Bloeiwijze van Bromopsis riparia (foto: Stef van Walsum)

Vorig jaar ontdekte Nijmeegs florist Gerard Dirkse opvallende graspollen op een rivierdijk bij Nijmegen. Het gras leek sterk op Bergdravik, maar leek toch een beetje af te wijken, dus sloeg Gerard een buitenlandse flora open. Het blijkt te gaan om Bromopsis riparia, een soort uit Oost-Europa. De soort staat hier al minimaal 13 jaar, maar werd voorheen als Bergdravik herkend. Het vermoeden is dat deze hier ooit ingezaaid is. Dit jaar werd door Stef van Walsum een tweede vondst van de soort gedaan. Stef vond de soort ook in Nijmegen, maar deze keer in een wegberm tussen de bebouwde kom en een bosgebied. Ook hier is het vermoeden dat de soort ooit bewust of onbewust ingezaaid is vanwege de aanwezigheid van Italiaans raaigras en Inkarnaatklaver.

Langs de bladrand zit dicht op elkaar staande beharing. (foto: Stef van Walsum)

Net als Bergdravik groeit de plant in droge graslanden. Ik vind het daarom vreemd dat de soort Bromopsis riparia heet, want “riparia” betekent aan oevers groeiend. Beide soorten hebben korte worteluitlopers, een rechtopstaande bloeiwijze, afgeplatte aartjes met lange kafnaalden en lange, stijve beharing langs de bladrand. De soorten verschillen van elkaar doordat Bergdravik spaarzaam behaard is langs de bladrand en Bromopsis riparia juist heel dicht behaard. Verder heeft Bergdravik lichtgroen blad en Bromopsis riparia donkergroen blad. Bij Bromopsis riparia verweren de onderste bladscheden vlak boven de wortel tot een vezelige, visnetstructuur. Bij Bergdravik gebeurt dit niet. Ten slotte zijn de bloeiwijzetakken bij Bergdravik sterk opgericht en bij minder rechtopstaand en bij Bromopsis riparia meer afstaand.

De aartjes zijn slank, afgeplat, behaard en voorzien van lange kafnaalden. (foto: Stef van Walsum)

Zou de soort al meer voorkomen in ons land? Kijk eens of Bergdravik bij jou in de buurt is waargenomen en zoek naar plekken waar je Bergdravik eigenlijk niet verwacht.