Auteur: Niko Buiten

Van jongsaf kijk ik naar planten. Het liefst aan de waterkant. Ik leef en woon aan de waterkant in het plantenrijkste uurhok van Nederland. Samen met anderen inventariseer ik planten, beheer ik een moerasgebied, bescherm natuur en schrijf.