Stadspark Poelbroekpark: ecologische hotspot Haarlem

Bijenorchis (foto: Niko Buiten)

Mensen die van bijzondere natuur houden moeten beslist naar het Poelbroekpark gaan. Het is één van de rijkste natuurgebieden in de stadsrand van Haarlem. Op plantengebied is het een topper. Het heeft gebiedseigen water (kwel) en een natuurlijk waterpeil. Er groeien drie soorten wilde orchideeën waaronder Bijenorchis en fraaie planten zoals Waterpunge en Rode ogentroost.

De Bijenorchis (zie foto) is één van de mooiste wilde orchideeën die in Nederland voorkomt. De bloemen van deze plant lijken op wilde bijen. De wilde bij speelt bij de bevruchting van de bloem een belangrijke rol door stuifmeel via het lichaam van de ene naar de andere plant over te brengen. De Bijenorchis is een, in het zuiden van Europa meer voorkomende orchidee, die vermoedelijk door klimaatverandering stijgende temperatuur, toeneemt in Nederland. Nu de Bijenorchis in het Poelbroekpark voorkomt moeten we zien hem daar te behouden.

Het verschijnen van deze planten is een fraaie beloning voor het vele werk dat vrijwilligers er in stoppen om het kwetsbare natuurgebied mooi te houden. Wanneer met te zwaar materieel wordt gewerkt raakt de bodem beschadigd. Een natuurwerkgroep van vrijwilligers werkt er daarom met licht materieel. Het is een gezellige groep mensen, die van buiten- werken houdt. Wanneer je mee wilt doen kun je je aanmelden bij coördinator Niko Buiten, nikobuiten@online.nl .

Wil je weten welke planten in het Poelbroekpark groeien? Op zaterdag 3 juni kun je van 10.00 tot 12.00 uur met natuurliefhebber Niko Buiten op plantenexcursie. We verzamelen voor het hek van het Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (aan het fietspad naar Vijfhuizen). Graag van tevoren opgeven via nikobuiten@online.nl .

Meer informatie over het Poelbroekpark en het werk van de vrijwilligers vind je op de webpagina van de natuurwerkgroep http://wijkraad-meerwijk.nl/natuurwerkgroep-van-het-poelbroekpark/ .

Poelbroekpark (foto: Peter Mol)