Home » Haarlem

Tag: Haarlem

Stadspark Poelbroekpark: ecologische hotspot Haarlem

Bijenorchis (foto: Niko Buiten)

Mensen die van bijzondere natuur houden moeten beslist naar het Poelbroekpark gaan. Het is één van de rijkste natuurgebieden in de stadsrand van Haarlem. Op plantengebied is het een topper. Het heeft gebiedseigen water (kwel) en een natuurlijk waterpeil. Er groeien drie soorten wilde orchideeën waaronder Bijenorchis en fraaie planten zoals Waterpunge en Rode ogentroost.

De Bijenorchis (zie foto) is één van de mooiste wilde orchideeën die in Nederland voorkomt. De bloemen van deze plant lijken op wilde bijen. De wilde bij speelt bij de bevruchting van de bloem een belangrijke rol door stuifmeel via het lichaam van de ene naar de andere plant over te brengen. De Bijenorchis is een, in het zuiden van Europa meer voorkomende orchidee, die vermoedelijk door klimaatverandering stijgende temperatuur, toeneemt in Nederland. Nu de Bijenorchis in het Poelbroekpark voorkomt moeten we zien hem daar te behouden.

Het verschijnen van deze planten is een fraaie beloning voor het vele werk dat vrijwilligers er in stoppen om het kwetsbare natuurgebied mooi te houden. Wanneer met te zwaar materieel wordt gewerkt raakt de bodem beschadigd. Een natuurwerkgroep van vrijwilligers werkt er daarom met licht materieel. Het is een gezellige groep mensen, die van buiten- werken houdt. Wanneer je mee wilt doen kun je je aanmelden bij coördinator Niko Buiten, nikobuiten@online.nl .

Wil je weten welke planten in het Poelbroekpark groeien? Op zaterdag 3 juni kun je van 10.00 tot 12.00 uur met natuurliefhebber Niko Buiten op plantenexcursie. We verzamelen voor het hek van het Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (aan het fietspad naar Vijfhuizen). Graag van tevoren opgeven via nikobuiten@online.nl .

Meer informatie over het Poelbroekpark en het werk van de vrijwilligers vind je op de webpagina van de natuurwerkgroep http://wijkraad-meerwijk.nl/natuurwerkgroep-van-het-poelbroekpark/ .

Poelbroekpark (foto: Peter Mol)

De mooiste kademuur in Haarlem

 

In Haarlem leeft een fantastisch idee: kademuren vergroenen door het aanplanten van de in de stad zeldzaam in het wild voorkomende Oosterse wingerd (Parthenocissus tricuspidata). Daar zijn uiteraard nog veel planten aan toe te voegen. Het fraaiste voorbeeld van een begroeide kademuur vormt de uit natuursteen opgetrokken zuidelijk kademuur van de Brouwersgracht. En dan het westelijke deel daarvan. Daar zijn eind vorige eeuw door een omwonende de Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea), klokjes (Campanula) en de witte vorm van Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis) aangeplant. Op die bloemrijke kademuur groeien nu spontaan ook veel planten van de zeldzame, wilde en wettelijk beschermde Blaasvaren (Cystopteris fragilis). Het onderhoud bestaat uit het door een buurtbewoner verwijderen van eventuele opslag van bomen.

Een vrijwilliger heeft in 2015 in Haarlem alle kademuren geïnventariseerd op de er voorkomende muurplanten. Dat is de afgelopen jaren meermaals gebeurd. Daarom hebben we in Haarlem nu een goed beeld waar muurplanten voorkomen en wat zij nodig hebben. De gemeente gebruikt deze kennis bij de renovatie van kademuren.

Zie verder de presentatie Muurflora langs kademuren in Haarlem van Marco van Wieringen voor het symposium Bouwen voor Muurplanten.

Brouwersgracht. Foto: Marco van Wieringen.
Brouwersgracht. Foto: Marco van Wieringen.