Stadsvlinderplant

Door de opwarming van Nederland verschijnen er steeds meer zuidelijke insecten in ons land. Voor bijen en wespen gaat dat met een tempo van minimaal een soort per jaar. Voor vlinders geldt dat zeker ook, waarbij bedacht moet worden dat het aantal soorten bijen of wespen een drievoud is van de soorten vlinders. De bewering dat vlinders relatief sneller oprukken kan natuurlijk ook een waarnemingsfout zijn. Er zijn veel en veel meer vlindertellers dan bijen- of wespentellers. Een recent nieuwe vlinder in Nederland is het scheefbloemwitje (Pieris mannii).

Scheefbloemwitje met kenmerkende holle vlek in bovenvleugel

Witjes zijn voor vlinderaars lastig uit elkaar te houden. Klein geaderd witje, klein koolwitje, groot koolwitje lijken erg op elkaar in de vlucht. Dan zijn er nog bleke exemplaren citroenvlinder en vrouwtjes oranjetipje. In het blad van de Vlinderstichting staat dat het scheefbloemwitje niet op het oog is thuis te brengen.

Schermscheefbloem habitus

Zoals de naam al aangeeft is de vlinder sterk gebonden aan de scheefbloem als waardplant voor de rups. Die scheefbloem is in Nederland meestal de tuinplant schermscheefbloem (Iberis umbellata). Daarmee is deze vlinder tevens de eerste stadsvlinder: hij komt het meest voor in urbane milieu. In Breda troffen we de bloem aan op een kerkhof. De vlinder is gefotografeerd op een atletiekbaan in Rijen in 2020.

Verwilderde schermscheefbloem op kerkhof

De geslachtsnaam ‘iberis’ zou teruggaan tot ‘Ebro’ en dan ‘Spaans’ betekenen. De soortaanduiding ‘umbellata’ betekent ‘scherm’. De schermscheefbloem is zeldzaam ingeburgerd in Vlaanderen maar nog niet in Nederland, hoewel de plant aan een aardige opmars is begonnen en in de nieuwe Heukels al wordt vermeld. De plant is afkomstig uit Zuid-Europa en te beschouwen als een van de vele soorten die zich noordwaarts bewegen. In Breda hebben vlinder en plant tot tegengestelde adviezen geleid bij een plan om de binnenstad te vergroenen, De insectengroep adviseert de schermscheefbloem aan te planten om de typische stadsvlinder scheefbloemwitje in de stad te krijgen. De plantengroep adviseert negatief, want het betreft een exoot. Tegelijkertijd pleit men ook voor typische stadsplanten in het assortiment.

Kies een kamp!