Niet zo fijn fijn vedergras

Imposant fijn vedergras op kerkhof

De eerste keer dat ik fijn vedergras (Nassella tenuissima) tegenkwam, was op de grote begraafplaats Zuylen in Breda. Het gras maakte direct indruk op me vanwege de massa, de opvallend gele kleur en het golvend wuiven in de wind. Een prachtgras! Dichterbij gekomen viel op dat ten oosten van het gras overal zaailingen stonden. Honderden en van verschillende hoogte. In 2020 was het voor mij een nieuwe plant voor Breda. Recent bleek er toch een waarneming uit 2019 te zijn en ook in 2020 doken er nieuwe waarnemingen op van anderen.

In coronatijd maak ik met mijn vrouw grote en kleine coronawandelingen. De grote zijn 20 tot 25 km rond Breda en soms verder weg. De kleine zijn die in de wijk. Tot mijn verbazing kwam ik op een van die wandelingen fijn vedergras tegen. Ontsnapt uit een gevelbeplanting en bijna net zo voortvarend als op het kerkhof aan uitbreiding begonnen. Het gras heeft niet veel nodig om op te slaan. Het staat in voegen van stoeptegels waar voor bijna elke andere plant geen leven mogelijk is.

Fijn vedergras tussen tegels

Ton Denters schrijft terecht in zijn laatste boek: ‘dat deze Amerikaanse soort in staat is om met succes stedelijke steenmassa’s te bevolken’. Op het kaartje in de verspreidingsatlas is te zien dat het gras met een opmars bezig is en een van zijn concentraties heeft in West-Brabant. In de nieuwe Heukels wordt dit gras niet zo fijn gevonden en krijgt de kwalificatie Invasief 3. We zullen zien of het gras echt vervelend wordt.

kaart

Op het internet geven een paar bronnen als verklaring voor de naam ‘Nassella’ de term ‘vismand’. De basis is het Latijnse ‘nassa’. De achtervoeging ‘ella’ is een verkleining. Vismandje dus. De mand zou een lange hals hebben. In mijn oude woordenboek vind ik de vertaling ‘fuik’ en die lijkt mij toepasselijker. Dan blijft nog de vraag waar die naam op slaat? In de nieuwe Heukels staat een afbeelding van het zaad. Heeft de naamgever een visfuik gezien in die vorm? De soortaanduiding ’tenuissima’ betekent ‘allerfijnste, allerslanktste’. In het Engels wordt er buiten ‘Mexican feather grass’ ook wel ‘Pony hair’ tegen gezegd. De Fransen hebben de mooiste naam ‘Cheveux d’ange: engelenhaar.