Auteurs gevraagd

Van tijd tot tijd stopt een auteur van ons collectief. De redenen zijn uiteenlopend. Te druk, zin in wat anders, inspiratie weg. Omdat we de druk op de rest niet hoger willen laten worden, want eenmaal per week een stukje moet, zoeken we dan aanvulling. Dat is nu aan de orde. We hechten aan spreiding van de auteurs over het Nederlands taalgebied.

Op dit moment ontbreken auteurs uit de drie Noordelijke provincies en Limburg. Ook Vlaanderen is onderbedeeld. Schrijvers uit die streken worden met nadruk uitgenodigd zich te melden. Er is plaats voor twee auteurs.

De werklast is 4 à 5 stukjes per jaar van ongeveer 300 woorden. Daar wordt soms ruim overheen gegaan. Foto’s zelf aanleveren. Toon, stijl en niveau lees je af aan de 280 bijdragen die nu al op de website staan. De vrijheid en variatie is groot en dat houden we graag zo. Elke bijdrage passeert verplicht de eindredacteur, die het laatste woord heeft.

Reacties richten aan: Aad van Diemen gallus12@casema.nl