Liggende klaver

Een gewone soort in Nederland met een voorkeur voor zonnige en droge plekken in de binnenduinen, op rivierduinen, op muren en wallen en langs dijken en spoorwegterreinen.

Herkenning Liggende klaver

Liggende klaver is één van de kleine gele klavers. Liggende klaver is ten opzichte van de andere gele klavers gemakkelijk te herkennen aan de citroengele kleur. De overige kleine gele klavers zijn geler. Geler van kleur is een wat lastig kenmerk natuurlijk, want subjectief.

Liggende klaver in detail, met de brede geplooide vlag goed zichtbaar. Naast de kleur een belangrijk kenmerk.

Met welke soorten gele klaver zou Liggende klaver verward kunnen worden?
Zonder vruchten is Hopklaver (Medicago lupulina) de meest voor de handliggende klaverachtige. Hopklaver heeft echter bij rijpheid zwarte vruchten. De bloemen zijn dan afgevallen. Dit in tegenstelling tot de doosvruchten van de Liggende klaver die in de teruggeslagen bloemen zitten. De bloemen zijn dus niet afgevallen. Een ander verschil met Hopklaver is het steeltje van het middelste blad. Dat is ca. 3 mm lang. Lijkt niet lang, maar vergeleken met de min of meer zittende blaadjes van Hopklaver duidelijk langer. De grootte van de bloemen is ca. 4-5 mm. Dit is tot tweemaal zo groot als die van Hopklaver.
De verwarring tussen de twee soorten is overigens alomtegenwoordig. De Engelse/Amerikaanse soortnamen verwijzen bijvoorbeeld naar Hopklaver. Er zijn diverse namen, te weten Large Hop Clover, Pinnate Hop Clover of Hop trefoil,

Liggende klaver (Trifolium campestre) op het rangeer terrein bij station Deventer

Een eventueel andere kanshebber om mee te verwarren is de Kleine klaver (Trifolium dubium). Geel van kleur, ook teruggeslagen bruine bloemen na de bloei en ook een gesteeld middenblaadje. Kleine klaver heeft een deuk in de top (uitgerand) van alle blaadjes en de Liggende klaver heeft dat niet en is bovendien voorzien van een stekelpuntje. Kleiner klaver heeft 2-20 kleine bloemen (3.5 mm) in de bloeiwijze, terwijl de Liggende klaver 20-40 bloemen in een trosvormige bloeiwijze heeft.

Er is nog een klaver die voor verwarring zouden kunnen zorgen. Al is de kans niet heel groot. Akkerklaver (Trifolium aureum of Trifolium agrarius) is volgens een aantekening uit 1822 te verwarren met Liggende klaver. De kans is niet groot als men naar de verspreiding kijkt in o.a. GBIF en Verspreidingsatlas. Volgens verspreidingsatlas zijn er meer adventieve waarnemingen bekent. Nederland ligt buiten het verspreidingsgebied van Akkerklaver.
Volgens diezelde publicatie uit 1822 is verwarring ook mogelijk met Trifolium filiforme. Nader onderzoek laat zien dat dit een synoniem is voor Trifolium dubium, ofwel Kleine klaver. Het verschil is hierboven al besproken.

Herkomst

Liggende klaver is een Euraziatische soort met het zwaartepunt van zijn verspreiding in Noordwest-Europa. In de overige delen van de wereld is de soort van oorsprong niet inheems. Liggende klaver is vooral overal aanwezig waar Noordwest-Europeanen een groot deel van de ‘nieuwe’ bevolking zijn gaan uitmaken, zoals Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In mindere mate ook Zuid-Afrika en Japan. Het kaartje op GBIF laat dat prachtig zien.

Bronnen