Grote Waternavel

In de kleine haven van de stad Coevorden waren voorgaande jaren diverse waterplanten te vinden. Momenteel vind je langs de wal in het ondiepe water veel Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) uit de familie van de Klimop. Door de zachte winters kon hij goed gedijen. De niervormige bladeren hebben een diameter van ongeveer 5-10 centimeter en zijn op één plek tot aan de voet ingesneden. Zie foto onder. De bladeren drijven of steken boven het water uit. Op dichtbegroeide plekken kunnen ze wel tot 30 cm hoog worden. Het steeltje bevindt zich in het midden van het blad, de wortels zitten onder water geworteld in de grond. Nooit zag ik de plant bloeien. Bloei komt ook weinig voor in Nederland. Het lijkt mooi: al dat groen op het wateroppervlak, maar schone schijn bedriegt. De Grote waternavel komt van nature voor in Noord-Amerika en is in Nederland een invasieve soort die voor grote problemen kan zorgen. Voorheen werden ze verkocht als vijverplant. Zoals meer tuinplanten hebben mensenhanden de Grote waternavel geholpen in open water te vestigen. De tuinvijver raakte te vol en de overwoekerende plant werd uitgezet in het kanaal of de stadsvijver om de hoek.

blad Grote waternavel

Bestrijding van de plant is erg moeilijk. Wordt er niet nauwkeurig gerooid dan kunnen stekjes van de plant weer aangroeien of afdrijven en zich elders weer vestigen. Doordat de plant snel vermeerdert en er dikke dekens op het water komen te liggen, komt de biodiversiteit in het gedrang. Dit door het verminderen van licht en zuurstof in het water. Andere waterplanten worden door de plant verdrongen. Voorheen werd in het haventje onder andere ook Moerasadoorn, Watermunt, Wolfspoot, Moerasvergeet-mij-nietje en Moerasspirea waargenomen. Hopelijk zijn deze soorten dit jaar ook weer te zien.

De Grote waternavel is te verwarren met de Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris). Deze plant heeft echter kleinere bladeren en het blad is niet tot de voet ingesneden. Het is een soort die van nature voorkomt in Europa.

Grote waternavel woekert