Brede lathyrus breed verspreid

Bloem brede lathyrus

Een aantal jaren geleden zag ik bij de opgang van een fietsbrug, vlakbij mijn woning, opeens een klimplant met veel opvallend roze bloemen. Een vriend die ik kort daarop tegenkwam, had de plant ook gezien en meldde dat hij deze op Waarneming.nl had gezet als boslathyrus (Lathyrus sylvestris) en ook als zodanig was gevalideerd. Zelf hield ik het op brede lathyrus (Lathyrus latifolius), hetgeen ook bleek te kloppen. In een stedelijke omgeving ligt deze soort ook veel meer voor de hand. Het verschil tussen beide soorten is dat de vleugels aan de bladsteel bij brede lathyrus brder zijn (1,8-4,0 mm) en bij boslathyrus smaller (0,5-1,8 mm). Zie foto onder.

Blad en steel van brede lathyrus

Meer in het oog springend is het kleurverschil in de bloemen: die van de boslathyrus is de vlag van de bloem van buiten groenachtig en ook de kiel is groenig. De zwaarden zijn donkerder van kleur dan de vlag. Zie foto onder. Bij de brede lathyrus zie bovendien vaak schakeringen tussen helderrood en wittig van de hele bloem. De boslathyrus is tweekleurig: de zwaarden zijn altijd meer donker.

Bloem boslathyrus (foto Katholieke Universiteit Leuven)

De boslatyrus is in Nederland nagenoeg beperkt tot Zuid-Limburg en de omgeving van Nijmegen. De brede lathyrus is in de jaren tachtig in Nederland verschenen en heeft zich daarna over het hele land verspreid.. Ook in Bavel zie ik het aantal planten van jaar tot jaar toenemen. We hebben een prachtig versierde fietsopgang gekregen.

Brede lathyrus bij de fietsbrug

Het is bovendien een goede plant voor vlinders en hommels en vooral voor de lathyrusbij (Megachile
ericetorum)
.

.