Zwarte toorts – Omhoogstaande stelen met heldergele bloemen


Zwarte toorts (Verbascum nigrum) is steeds vaker binnen de stedelijke omgeving te zien. Het is absoluut een grote winst te noemen dat steeds meer gemeenten de bermen binnen de stedelijke bebouwing steeds later maaien. We krijgen daardoor ruige wegbermen die een uitstekende habitat vormen voor veel planten en insecten. Vlinders, hun rupsen, kevertjes, zweefvliegen en wilde bijen vinden in deze bermen de waardplanten die zij nodig hebben voor de voortplanting. Een ander voordeel is, dat er veel planten zijn die je in het verleden vooral buiten de stad zag, nu steeds vaker om de hoek van de straat in de wegbermen van de doorgaande wegen van de stad staan. Ook de Zwarte toorts profiteert daarvan

Door een beter maaibeheer van de gemeenten in ons land komt Zwarte toorts steeds vaker binnen de stedelijke omgeving voor

Zwarte toorts behoort tot de helmkruidfamilie. Binnen deze familie vinden we zowel bloemen die tweezijdig symmetrisch zijn als bloemen die regelmatig van vorm zijn. Bekende helmkruidplanten die tweezijdig symmetrisch zijn, zijn Muurleeuwenbek, Vlasbekje en verschillende ereprijssoorten. Echt in het oog springende soorten, met regelmatig gevormde bloemen, zijn de toortsen en kaarsen. De Zwarte toorts is er één van en een soort die steeds vaker in de stadbermen te zien is.

De bloemen van Zwarte toorts zijn helder geel en gerangschikt in trossen die verticaal langs een steel staan in de vorm van een toorts

De bloemen zijn helder geel en verticaal in trossen gerangschikt langs een steel in de vorm van een toorts. Kenmerkend voor de bloemen zijn de vijf gele bloemkroonbladeren met daarin een paarsrode vlek aan de voet. Opvallend zijn de uitstaande meeldraden met een paarse wollige beharing.

De vijf gele bloemkroonbladeren hebben aan de voet een paarsrode vlek. Opvallend zijn de uitstaande meeldraden met een paarse, wollige beharing

Om de Zwarte toorts te herkennen helpt het ook om naar de bladeren te kijken. Deze zijn eivormig, uitlopend in een punt. Aan de bovenzijde zijn de bladeren vrijwel kaal. Aan de onderzijde zijn zij viltig behaard.

Het blad van Zwarte toorts is gekarteld langs de rand, aan de bovenzijde spaarzaam behaard en aan de onderkant viltig behaard

Bij de Zwarte toorts is het altijd een komen en gaan van vele soorten insecten. De bloemen vormen veel nectar en stuifmeel. Vooral hommels, bijen, vlinders en zweefvliegen zijn veelgeziene gasten. Eén vlindersoort dankt zelfs zijn naam aan de plant: de Toortsparelmoervlinder (Melitaea trivia). De soort komt niet in Nederland en België voor.

Zwarte toorts is een waardplant voor de Toortsparelmoervlinder. De soort komt niet in Nederland en België voor (bron Wikipedia)


Joop de Wilde

Op de pagina’s Stadsplanten van Amersfoort proberen wij vooral aandacht te geven aan planten die algemeen voorkomen in een bepaalde tijd van het jaar. Dat geeft de grootste kans dat de beschreven plant eenvoudig op dat moment gevonden kan worden in de eigen omgeving. Daarnaast melden wij uiteraard ook vondsten van bijzondere, zeldzame planten.
Joop de Wilde