Ruwe nachtschade – Solanum scabrum

Solanum scabrum, hier herkenbaar aan de rechtopstaande bloeiwijze en geelbruine tot paarse helmknoppen.

De Radboud Universiteit Nijmegen stond wereldwijd bekend om de grootste collectie aan Solanaceae (Nachtschadefamilie). Helaas is men in 2018 gestopt met het onderhouden van deze collectie. Het behoud bleek dusdanig veel tijd, energie en geld te kosten dat men besloten heeft om dit te beëindigen. In de tijd dat de collectie opgezet is, werden op het kassenterrein veel experimenten gedaan waarbij soorten uit de Nachtschadefamilie onder verschillende omstandigheden opgekweekt werden. Deze experimenten vinden al lang niet meer buiten plaats, maar in de kassen om de groeiomstandigheden beter te kunnen reguleren. Ondanks dat de Solanaceae-collectie opgeheven is, worden we in Nijmegen nog met regelmaat geconfronteerd met gekke Solanumvondsten. Elke keer dat de grond verstoord raakt op en rondom het kassencomplex, duiken exotische soorten op. Recent kon ontdekker Stef van Walsum een nieuwe soort toevoegen aan de lijst: Solanum scabrum; te vertalen als ‘Ruwe nachtschade’.

Solanum scabrum, hier herkenbaar aan de uitstulpingen op de stengellijsten en aan de spaarzame stengelbeharing.

Solanum scabrum dankt zijn naam aan de ruwe stengels: op de stengellijsten zitten uitstulpingen. Ook valt op dat de stengel kaal tot zeer spaarzaam behaard is. Verder zijn de helmknoppen opvallend van kleur: deze zijn geel tot bruingeel met een paarse binnenkant. De plant heeft in tegenstelling tot de meeste Solanumsoorten ongelobd blad en bloeiwijzes die naar bovengericht zijn.

Solanum scabrum, herkenbaar aan de geelbruine helmknoppen die aan de binnenkant paars zijn.

Rondom het kassenterrein is recent onderhoud geweest, enkele struiken zijn verwijderd en er is grond verzet. Stef van Walsum ontdekte op 8 november dat er op deze plekken weer diverse bijzondere soorten opgekomen waren. Dit waren o.a. een drietal exemplaren van Solanum scabrum. Bij een tweede bezoek ontdekten we drie variëteiten van Doornappel (var. stramonium, var. tatula en var. godronii). Ook werd een soort Tabak met de naam Nicotiana langsdorffi gevonden, acht exemplaren van Ganzenvoetnachtschade (Solanum chenopodioides), tien exemplaren van Donsnachtschade (Solanum villosum) en nog een prachtige Doornappel soort met de naam Datura innoxia. Elk jaar worden er wel een of meerdere bijzondere vondsten gedaan rondom het kassencomplex, maar tot nog toe is alleen Ganzenvoetnachtschade verder buiten het terrein opgedoken. Voor meer informatie over deze soort, zie dit artikel.

Solanum scabrum, hier hekenbaar aan de ongelobde stengelbladen en rechtopstaande bloeiwijzes.