Home » Archieven voor Peter Hegi » Pagina 2

Auteur: Peter Hegi

Ik was ooit een vogelaar maar door het werken in een heemtuin ben ik zo'n 3 jaar geleden verknocht geraakt aan de Nederlandse wilde flora. Na verloop van tijd ben ik mij meer en meer gaan richten op stadsplanten. Je hoeft tenslotte niet de stad uit om de natuur te ontmoeten. Voorlopig ben ik natuurlijk nog geen expert op dit gebied maar ik leer wel snel gelukkig.

Het verschijnen en verdwijnen van een zeldzaamheid.

Niks mooiers voor een stadsflorist als ik, is een stuk grond in de stad dat nog niet beplant is door de gemeente. Binnen de kortste tijd groeien daar allemaal planten als Ganzenvoeten, Duizendknopen en Meldes. En tegenwoordig ook allerlei groenten zoals de tomaat. Ik loop zo’n strook dan ook regelmatig na om te kijken of er iets bijzonders in staat. In het stuk grond op de eerste foto vond ik zo’n 90 soorten waaronder één plant die ik niet kende.

De “wilde” strook langs het fietspad in Rijswijk.

Van die laatste plant had ik het vermoeden dan het een ontsnapte tuinplant was. Toch poste ik hem maar eens in de Facebook Wilde planten-groep. Al gauw was de naam bekend: de Europese heliotroop. Op de kaart van verspreidingsatlas stonden slechts een enkele stip wat betekend dat het hier om een zeldzame plant ging. Toen ik hem vervolgens op Twitter zette werd ik o.a. gefeliciteerd door Ton Denters voor deze mooie vondst. Ik bleef een beetje gereserveerd naar het geheel kijken, misschien wel zeldzaam als stadsplant maar misschien heel gewoon in tuincentra.

De Europese heliotroop.

Wat in ieder geval duidelijk was dat hij op een plaats stond die slechts tijdelijk was, hier moest andere beplanting komen. Ik heb toen de gemeente gemaild over deze bijzondere vondst met het voorstel deze planten over te brengen naar de Rijswijkse Natuurtuin. Helaas is dat bericht niet echt overgekomen, mede door vakanties van ambtenaren. Op een ochtend fietste ik langs de stook en zag tot mijn ontzetting dat alles weggeklepeld was. Weg bijzondere plant.

Detail.

Nou is dat natuurlijk voor veel stadsplanten het geval. Ze staan er en ze verdwijnen weer,vaak als prooi van de hongerige bosmaaier. Maar we zouden voor dit soort bijzondere planten iets moeten verzinnen, bijvoorbeeld een bordje met de tekst: Niet maaien, zeldzame plant. Of dat helpt weet ik niet maar je kan het altijd proberen. Ik ben benieuwd of er floristen zijn die dit soort activiteiten al ondernemen in hun stad.

De bloeiwijze.

Rolling Stones?

Stel je voor: je hebt een leuk huis, mooie tuin ervoor met een leuk oud muurtje daar om heen. Op dat muurtje groeien wat plantjes en dat vind je best leuk. Als je lekker aan het werk bent in de tuin komt er een florist langs die tegen je zegt: wat een mooie Steenbreekvaren heeft u daar op uw muurtje staan. Dan schrik je je toch een hoedje. Steenbreekvaren! Je ziet je mooie muurtje al volledig instorten …

Nu weten wij floristen wel dat dat zo’n vaart niet zal lopen. De tere wortels van de Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) maken gebruik van de reeds bestaande verwering van de muur en hebben in de verste verte niet de kracht om die muur te beschadigen. Maar hoe komt die varen dan aan die naam?

Volgens de website Stadsplanten van Breda heeft de naam te maken met het feit dat deze varen vaak in scheuren van de muur groeit. Een weinig spectaculaire verklaring dus. Als dat zo is dan zijn eigenlijk al die muurvarens steenbreekvarens.
Veel buitenlandse namen van deze varen hebben het woord “haar” in de naam: Maagdenhaar, English maidenhair of trichomanes, Duitse Jungfrauenhaar, Frans capillaire en trichomane. Die naam heeft het te danken aan de vele zwart glanzende steeltjes als fijne haartjes.

De Steenbreekvaren is vrij gemakkelijk te herkennen. De varen heeft vrij lange smalle bladeren met veel kleine helder lichtgroene deelblaadjes. Hij blijft ’s winters groen en heeft in de zomer rijpe sporen die zich in langwerpige hoopjes in strepen onder de deelblaadjes bevinden.

Floristen zouden geen floristen zijn als ze niet enkele ondersoorten zouden vinden. Zo groeit er in ons land ook de IJle steenbreekvaren (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes). Zonder hier verder op in te gaan kan je er van uit gaan dat de plant een ijlere indruk maakt, de deelblaadjes staan wat verder van elkaar af. Voor de volledigheid, de Gewone steenbreekvaren heet in het Latijn Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens. Maar dat mag je van mij best in je pet gooien. Ga eerst maar eens genieten van die prachtige, subtiele Steenbreekvarens die onze muren verlevendigen.

Steenbreekvarens op een kademuur.

Waar vind je ze? Steenbreekvarens groeien op vochtige muren en rotsen. Je vindt ze dus op kademuren maar ook op oude tuinmuurtjes en zelfs in brandgangen op stenen tuinhuisjes. De varen kan echter ook op de grond groeien en soms op zelfs op boomstronken. Dat vind ik geen echte Steenbreekvarens.  Dat zijn gewoon mietjes. De echte Steenbreekvaren staat natuurlijk met zijn wortels in de mortel.

Die witte dingetjes daar

Eind vorig jaar heb ik met het management van Shell Rijswijk afgesproken dat een deel van het grote grasveld voor hun  gebouw niet gemaaid gaat worden. We gaan dan eens kijken wat er zoal op gaat komen. In dit kader loop ik af en toe even langs om te kijken hoe de zaken er voor staan.

Pasgeleden liep ik er weer eens rond toen er een bewaker op me af kwam. Hij stelde me de gebruikelijk vraag wat ik aan het doen was. Dat viel nog niet mee om uit te leggen, vooral dat niet maaien was moeilijk te begrijpen voor hem. Ik dacht toen aan  de hand van de daar veel bloeiende Madeliefjes het één en ander uit te leggen. Ik wees hem op de bloemetjes en er verscheen een rimpel op zijn voorhoofd. “Oh, die witte dingetjes daar bedoel je!” Ik was even perplex. De meeste Nederlanders zijn opgegroeid met het Madeliefje. Deze meneer had een andere achtergrond en mogelijk ook weinig affiniteit met planten en bloemen.

Het Madeliefje (Bellis perennis) is misschien niet een echte stadsplant, toch zie ik haar in ieder geval het meest in een bebouwde omgeving. Op zich niet zo gek want het Madeliefje is een tredplant. Zij vindt het dus heerlijk als er over haar gelopen wordt en ook van maaien lijkt ze profijt te hebben. Toen ik nog in de heemtuin werkte was er een Parnassiaveldje met een graspaadje er om heen. Als dat gemaaid was en het onderscheid tussen graspad en veldje verdwenen was kon je nog steeds goed blijven zien hoe het graspad liep, er stonden daar heel veel Madeliefjes.

Het Madeliefje is een duidelijk voorbeeld van een composiet. Feitelijk is hier geen sprake van één bloem maar van een bloemhoofdje met witte, aan de rand soms rode, lintbloemen en gele buisbloemen.

rode randen
Soms met rood aan de randen

Het bloemhoofdje sluit zich als het donker wordt of als het regent. Het blad van het Madeliefje vind je als rozet op de grond, niet aan de stengel waaraan één bloemhoofdje zit. Veel mensen, ook beginnende floristen, kennen eigenlijk alleen het bloemhoofdje. Ze herkennen dan ook vaak het blad niet als de plant niet bloeit. Zo ging het tenminste bij mij ook.

blad
Het blad.

De latijnse naam, Bellis perennis, betekent mooie, overblijvende schoonheid. Dat klinkt mooi maar ik ben bang dat in de praktijk deze schoonheid door weinig floristen wordt bewonderd. Ook vraag ik me af hoeveel kinderen hun moeder nog een bosje verlepte madeliefjes geven of een krans ermee vlechten om in hun haar te doen. Eén troost is er voor ons Madeliefje, ze is weer nummer één geworden in de Eindejaars Plantenjacht 2017.

En je moet er toch niet aan denken dat er geen Madeliefjes meer groeien in die toch al saaie grasvelden om ons heen.

eenzaam wachten

Een eenzame stationsplant op de foto.

Iedere familie heeft vast wel een beetje aparte oom. Een oom die opvalt door zijn gedrag wat vaak afwijkt van wat veel mensen normaal vinden. Zo’n oom hadden wij ook. Oom Joop was treinfanaat. Hij was dan ook veel op stations te vinden, altijd met de camera in de aanslag. Ik denk dat hij toendertijd alle treinen in Nederland wel op de foto heeft gezet.

Zelf mag ik ook graag op stations komen. Ik heb echter een wat andere hobby dan mijn oom. Net zoals hij fotografeer ik daar maar geen treinen maar planten. Er bestaan  namelijk stationsplanten. Eén van de meest voorkomende stationsplanten is de Kleine leeuwenbek (Chaenorhinum minus). Deze plant ben ik al op veel stations tegengekomen.

kleine leeuwenbek
Kleine leeuwenbek, hele plant.

De Kleine leeuwenbek maakt deel uit van de Weegbreefamilie. Als soort is de plant een Kierleeuwenbek (Chaenorhinum) en heeft in Nederland als soortgenoot  het Marjoleinbekje. De laatste heb ik nog nooit op een station gezien. Kierleeuwenbekken zijn eenjarige of overblijvende planten. De bladeren zijn lijnvormig tot eirond, aan de basis tegenoverstaand. De bloemen staan in de bladoksels en lijken op die van Leeuwenbek (Antirrhinum). Dat verklaart dus één deel van de naam. De kier bevindt zich in de bloem tussen de kroon en de lip, populair gezegd tussen het bovenste en onderste gedeelte van de bloem.

 

bloeiwijze
De bloeiwijze.

Volgens onze plantenbijbel Heukel’s Flora van Nederland komt de Kleine leeuwenbek  algemeen voor langs spoorwegen. Verder komt hij voor op open, vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende, omgewerkte grond in akkers en moestuinen. Ook wordt hij een stadsplant genoemd.

De vraag is nu: waarom staat deze plant zo graag langs het spoor en dus ook op stations? Volgens Ton Denters (Stadsplanten, veldgids voor de stad)  kan de Kleine leeuwenbek met weinig toe en heeft hij alleen een sterke behoefte aan licht en warmte. En daar is bij het spoor geen gebrek.

Op de stations is er echter één grote vijand: de man of vrouw met de bosmaaier of ander dodelijk apparaat. De perrons moeten natuurlijk wel schoon blijven. Gelukkig heeft de Kleine leeuwenbek over het algemeen genoeg tijd om ons zijn bloemenpracht te tonen. Jammer dat zo weinig treinreizigers belangstelling voor hem hebben.

Boombewonertjes

Wat doet een stadsflorist als er wat planten betreft even niet zoveel te beleven valt? De één gaat zich richten op groenblijvende struiken. De ander gaat op vakantie de tropische flora bekijken. En weer een ander bekijkt nou eindelijk eens z’n fotoverzameling van dit jaar waar planten op staan die nog geen naam hebben. Ikzelf kijk nu vooral naar bomen.

Bomen zijn natuurlijk meer dan een stuk hout. Het zijn hele levensgemeenschappen. Op zo’n boom groeien mossen en korstmossen, er kruipen insecten over en onder de schors en op de takken maken de Goudhaantjes hun piepgeluidjes.

Wat de meeste mensen niet zien zijn de hele kleine paddenstoeltjes die groeien tussen het mos op de boom. Meestal zijn dat Mycena’s. Zo groeien er op een boom in een straat vlak bij mij huis twee soorten schorsmycena op een zwaar bemoste boom. Het gaat hier om de Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola) en de Lilabruine schorsmycena (Mycena meliigena).

De Blauwgrijze schorsmycena is vrij algemeen volgens het boekje Naam & faam, een nuttig boekje waarin alle paddenstoelen van Nederland staan. Het is een sapotroof op hout, dat betekent dat het recyclers zijn van dood organisch materiaal. Ze ruimen als het ware rommel op en zijn dus niet schadelijk voor de boom.

Blauwgrijze schorsmycena
Blauwgrijze schorsmycena

De Lilabruine schorsmycena, ook een sapotroof;  is veel midder algemeen dan de Blauwgrijze. Volgens Naam & faam is hij zeldzaam en zelfs bedreigd. Hij staat dus op de rode lijst. Toch schijnt hij regelmatig voor te komen samen met de Blauwgrijze schorsmycena. Ik mag de Lilabruine eigenlijk niet determineren op het oog want er staat in Naam & faam de beruchte letter M achter. Dat betekent dat de microscoop moet worden gebruikt en die heb ik niet. Toch werd mijn waarneming op waarneming.nl gevalideerd.

Lilabruine schorsmycena
Lilabruine schorsmycena

Mij ziet men dezer dagen dus veel naar bomen kijken en dat levert weer de nodige vreemde blikken op. “Wat doet u daar meneer”? Als ik dan zeg dat ik kijk naar mossen en paddenstoelen dan vindt men dat in het algemeen leuk. Een enkeling echter kijkt je aan met een blik van: op welke planeet leef jij?

Mycena
Een nog onbekende Mycena

De Ruige fijnstraal komt er aan!

In dit blog schreef Joop de Wilde onlangs een informatief verhaal over de Fijnstralen en dan met name de Hoge fijnstraal. Voor algemene informatie over de Fijnstralen verwijs ik dan ook naar zijn artikel.
In Nederland groeien vier soorten Fijnstraal van het geslacht Conyza: de Canadese, de Hoge, de Gevlamde en de Ruige fijnstraal. De eerste drie komen veel voor in Den Haag en omstreken. In iedere straat zijn ze wel te vinden. Alleen de Ruige fijnstraal (Conyza bilbaoana) komt nog maar op beperkte schaal voor. Ook in Nederland als geheel wordt hij als zeldzaam beschouwd (https://www.verspreidingsatlas.nl/5395).

De eerste Ruige fijnstraal werd gemeld door Remko Andeweg, nota bene van het bureau Stadsnatuur van Rotterdam. Hij vond de fijnstraal langs het Hertenkamp bij de Koekamp in Den Haag. Vanaf die tijd ben ik op zoek gegaan naar Ruige fijnstralen in Den Haag. Gelukkig duurde het niet lang alvorens ik de Ruige fijnstraal vond op een andere plek in Den Haag: de Petroleumhaven. Daarna werd de plant ook nog op een enkele andere plek gevonden in Den Haag en groot was mijn blijdschap toen ik dit jaar de Ruige fijnstraal vlak bij mijn woning in Rijswijk vond.

De hoofdjes met de donkerbruine omwindselbladen.

Waar herken je de Ruige fijnstraal nu aan? Eén van de meest onderscheidende kenmerken zijn de donkerbruine, teruggeslagen omwindselbladen. De plant valt dus het meeste op als hij min of meer uitgebloeid is. Maar er zijn meer kenmerken: de hoofdjes zijn klein en kaal of schaars behaard, de stengel is “rommelig behaard”. De Hoge fijnstraal is bijvoorbeeld heel dicht behaard.

De beharing van de stengel.

De  buisbloemen hebben vijf lobben. Dit laatste kenmerk, wat hem onderscheidt van de Canadese fijnstraal, is lastig op de foto te krijgen omdat de buisbloemen heel klein zijn.

Vijf lobben van de buisbloem (moeilijk te zien).

Wat mij verder opvalt is dat de rozetbladeren én de onderste stengelbladeren  vaak “vingers” hebben (veerlobbig of veerspletig). Ik ben er nog niet uit of dat een exclusief kenmerk van de Ruige fijnstraal is, ook rozetbladeren van de Hoge fijnstraal gaat soms die richting op.

De bladeren.

De vraag is nu wat de Ruige fijnstraal gaat doen. Ik heb het vermoeden dat de Ruige fijnstraal bezig is aan een flinke opmars maar dat kan ik nog niet hardmaken. Wat lastig is dat de Ruige fijnstraal pas laat bloeit en veel gemeentes aan het eind van de herfst de stad “winterklaar” gaan maken door nog één keer al het onkruid te verwijderen. Zo ben ik al verschillende mogelijke Ruige fijnstralen verloren. Komende tijd zal ik nog regelmatig door Den Haag en Rijswijk fietsen op zoek naar de Ruige fijnstraal.

Het verlangen naar een Varkenskers

Veel floristen kennen het. Een lijstje met planten die je graag eens zou willen zien. Vaak staan daar bijzondere soorten op die op een enkel plekje in ons land groeien. Op mijn lijstje staat vooral de Grove varkenskers.

In Nederland kennen we twee soorten Varkenskers, de Grove (Coronopus squamatus) en de Kleine (Coronopus didymus). Die Kleine zie je overal. De lijst van groeiplaatsen op Verspreidingsatlas.nl is dan ook lang. Je kan hem bijna overal tegenkomen. Alleen op de Waddeneilanden, in het Noordoosten en in de IJsselmeerpolders komt hij wat minder vaak voor.
De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en is hier goed ingeburgerd. Het is ook een tredplant, dat wil zeggen, hij vindt het heerlijk als u over hem heen loopt.

Kenmerkend voor de Kleine varkenskers is zijn onaangename geur. Als ik een varkenskersachtige plant zie, dan pluk ik er een stukje af en reuk er altijd even aan om hem vervolgens ontmoedigd weg te gooien. Ik wil de Kleine niet, ik wil de Grove varkenskers zien.

De Grove varkenskers komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied en is ook een algemene soort. Volgens Verspreidingsatlas.nl moet hij ook bij mij in de omgeving, Den Haag en Rijswijk,  voorkomen. Maar nee hoor, ik heb hem nog nooit gezien en op Waarneming.nl wordt hij hier bijna nooit gemeld. De Grove varkenskers is dus helemaal niet zo algemeen als verondersteld wordt. Ik roep dan ook alle Hagenaars en Rijswijkers op om op zoek te gaan naar de Grove varkenskers. Als je hem vindt, meldt hem dan op Waarneming.nl. Geef vooral duidelijk aan waar je hem vond, dan kan ik hem ook gaan bezoeken.

De vruchten van de Kleine varkenskers

Hoe onderscheiden zich deze twee Varkenskersen? Dat gaat het beste als ze bloeien of vruchten hebben. De bloemstelen van de Kleine zijn langer dan de bloemen, van de Grove korter. De vruchten van de Kleine zijn bijna glad, van de Grove zeer ruw. Ik kan de Grove varkenskers hier echter niet laten zien, ik heb er nog steeds geen foto van kunnen nemen!

De bloemen.

Een Raket met de hakken in het zand

Al in het vroege voorjaar worden de stoepen en straten versierd met kleine plantjes met witte bloempjes. Ze hebben mooie namen als Vroegeling, Kleine Veldkers en Herderstasje. Een klein plantje met witte bloempjes met een iets minder poëtische naam is de Zandraket (Arabidopsis thaliana). In mijn ervaring gaat dit plantje iets later bloeien dan de eerstgenoemde planten.

Voor niet-kenners zijn deze plantjes soms moeilijk uit elkaar te houden. Meestal is dat het makkelijkst als ze vruchten hebben, dan verschillen ze nogal van elkaar. Toch heeft de Zandraket wel een duidelijk herkenbaar detail, al heb je wel een loep nodig om dat te zien. Op de bladeren van de rozet zitten zogenaamde gaffelharen, haren in de vorm van een Griekse Y. Ze vallen vooral op aan de rand van het blad. Als je die ziet heb je met de Zandraket te maken.

Het rozet met de gaffelharen

De Zandraket is een eenjarige plant uit de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). Dat betekent dat de vier witte kroonblaadjes van de bloem in de vorm van een kruis staan. Na de bloei ontwikkelen zich dunne, lijnvormige vruchten, ook wel hauwen genoemd, die schuin afstaan. In de vruchttijd krijgt de plant vaak wat rode bladeren.

De Zandraket plant zich meestal voort door middel van zelfbestuiving. Dat betekent dat de nieuwe plantjes genetisch identiek zijn aan de ouderplanten. En omdat het plantje ook wat genen betreft simpel is, z’n hele DNA is in kaart gebracht, wordt dit plantje veel gebruikt in erfelijkheidsonderzoek.

Wat z’n voorkomen betreft, de Zandraket is een echte stadsplant. Oorspronkelijk komt hij uit de landen langs de Middellandse Zee maar hij is hier, met name in de steden, goed ingeburgerd. Zoals zijn naam al zegt, houdt hij wel van een beetje zanderige grond.

Zandraket houdt ook wel van een beetje gezelligheid

Tenslotte begrijp ik niet goed waarom hij Raket genoemd wordt. Dat woord zou teruggaan naar het Franse woord voor kool. Meer planten uit de Kruisbloemenfamilie hebben het woord Raket in hun naam. Nu is de kool die wij als groente kennen ook lid van de Kruisbloemenfamilie, maar daar houdt de overeenkomst dan ook op. Ik vraag het me verder maar niet af en kijk ieder jaar weer reikhalzend uit naar de bloei van de Zandraket.

Wie het breed heeft …..

Wie het breed heeft laat het breed hangen is een oude uitdrukking. Als dit waar is dan moet de Brede raket (Sisymbrium irio) het breed hebben. Het klopt echter niet met de plekken waar we de plant in Den Haag vinden. Over het algemeen staat hij in wijken waar de minder draagkrachtigen wonen. Zo zie je hem veel in de buurt van het Hollands Spoor en in de wijk Laak-Centraal. Als hij ergens staat dan is hij meestal niet alleen, vaak staan er tientallen planten, sterk variërend in grootte.

Een hele brede Brede raket.

De Brede raket is een kruisbloem: de gele bloemen hebben vier kroonblaadjes die als een kruis tegenover elkaar staan. De familie van de kruisbloemen (Brassicaceae) is voor veel mensen een lastige groep omdat veel planten uit deze groep op elkaar lijken. De Brede raket is goed herkenbaar, maar dan moet hij wel vruchten hebben. De vruchten steken breed boven de bloemen uit. Ook het blad is vrij breed.

De vruchten torenen breeduit boven de bloemen.

De Brede raket staat het liefst tegen de huizen aan maar staat ook wel in boomspiegels waar hij op mij een slankere indruk maakt vanwege minder blad.

De plant is geen inheemse soort maar een adventief. Dat betekent dat het zaad op één of andere wijze door menselijk handelen hier naartoe gekomen is, bij voorbeeld in potten met Olijfbomen. De plant werd voor het eerst gezien in Antwerpen in 1886. Hoewel hij daarna nog wel eens is gezien komt hij in 2001 voorgoed naar Antwerpen om zich van daaruit verder te verspreiden.
Normaal groeit hij in het Middellandse Zeegebied. Hij lijkt het hier toch goed naar z’n zin te hebben hoewel hij nog maar in een paar steden in het westen van ons land voorkomt. Het zal een kwestie van tijd zijn dat hij ook elders te vinden zal zijn. Uiteindelijk zal hij hier inburgeren.

Een hele rij Brede raketten in een straat in Den Haag.

Dan de naam, want waarom heet deze plant Brede raket? Breed is duidelijk, maar een raket zie ik er niet in. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het Franse woord Roquette, een wilde koolsoort. In het Engels heet hij London Rocket. Blijkbaar komt hij veel in Londen voor.

Geen geld maar wel Liggende ganzerik

Sommige mensen hebben liggende gelden en zijn waarschijnlijk slapend rijk geworden. Ik heb ze niet en moet het doen met liggende planten. Gelukkig zijn dat er heel wat. Bijvoorbeeld Liggende asperge, Liggend walstro, Liggende ereprijs en Liggende vetmuur. Zelf ben ik de laatste tijd de Liggende ganzerik (Potentilla supina) in Rijswijk (ZH) en Den Haag tegengekomen. Dit is een plant uit zuidelijkere streken in Europa en wordt in Nederland met name rond de grote rivieren aangetroffen en staat als “vrij zeldzaam” maar “niet bedreigd” op de rode lijst. Het is een pionier die graag groeit op wat vochtige grond. In de stad vinden we dit soort grond meestal op braakliggende terreinen en daar is het ook dat ik deze plant tegenkwam.

Als je op zoek gaat naar deze plant kan hij in niet-bloeiende toestand verward worden met de Reigersbek (Erodium cicutarium) . Dat gebeurt zelfs de beste floristen wel eens dus daar hoef je je niet voor te schamen.

Ook zou je hem kunnen verwarren met de Zilverschoon (Potentilla anserina) maar die heeft blaadjes met een zilverwitte onderkant.

Links de Reigersbek, rechts de Liggende ganzerik (foto: PeterHegi)

Als je wat eerder in het seizoen bent vind je de bloemen of vruchten en wordt het makkelijker om hem te determineren.

De uitgebloeide bloemen met vruchten van de Liggende ganzerik (foto: Peter Hegi)

Op dit moment geldt Liggende ganzerik niet direct als stadsplant . Groeien op braakliggende terreinen is nooit goed voor je continuïteit en het is de vraag dan ook of Liggende ganzerik de stad zal koloniseren. Van mij mag hij en de laatste waarnemingen op Waarneming.nl stemmen tot een zeer licht optimisme wat dat betreft. In Antwerpen werd hij al op een parkeerterrein tussen de stenen gevonden.  De klimaatverandering zal zeker daarbij een handje helpen. Daarom zou ik tegen hem willen zeggen: neem je stengels op en wandel de stad binnen, er is nog wel ruimte genoeg om ergens te liggen.